Skridskobild
Växla bild   
Prenumerera på vår e-postlista för turutlysningar
Läs hur här  Läs mer...
Utrustning
Våra utrustningskrav.  Läs mer... | Länk till Utrustning på Friluftsfrämjandet Sandvikens hemsida
Medlemskap i Friluftsfrämjandet
Information om medlemskap och försäkringar.  Läs mer... | Länk till Bli medlem i Friluftsfrämjandet
Slipning av skridskor
Vi rekommenderar Cykel o Sportverkstan, Gallerian Södra, S. Kungsgatan 14, Gävle, för professionell slipning av långfärdsskridskor.   Läs mer... | Länk till Cykel o Sportverkstan
Länk till långfärdsskridskor i Gävle
Länk till Friluftsfrämjandet Gävle på Skridskonätet  Läs mer... | Friluftsfrämjandet Gävle på Skridskonätet
Långfärdsskridskokurs 2019/20
Iskunskap - Utrustning - Säkerhet. Även i år håller Friluftsfrämjandet Sandviken introduktionskurs för långfärdsskridsko.  Läs mer... | Studiefrämjandet
Plogade banor
Lite information om plogade banor.  Läs mer...
Åkning i Göransson Arena
Träning på konstis.  Läs mer... | Länk till Allmänhetens åkning
Gruppindelning vid utlysta turer
Beskrivning av Grupp VI - Grupp I  Läs mer...
Olika typer av utlysta turer...
...som förekommer i turutlysningar  Läs mer...
Logotyp

Friluftsfrämjandet Sandviken

Friluftsfrämjandets sektion för långfärdsskridskor i Sandviken anordnar ledarledda turer på naturisar på sjöar, vattendrag eller havet. Ledarna är välutbildade och erfarna. Turerna delas regelmässigt in i minst två grupper – en för åkare som vill åka lite snabbare och längre respektive en grupp för åkare som vill åka i ett lugnare tempo och inte så långt. Denna grupp lämpar sig väl också för nybörjare.

-------------------x-------------------

Utlysning av turer

Information om säsongstart annonseras i Din Lokaltidning, vanligtvis i november.

Ledarledda turer annonseras via denna sida, på fredag- och lördagkvällar kl 19 inför helgens åkning. Turerna ses längst nere i högerkolumnen.

Telefonsvarare används inte längre för turutlysningar.

-------------------x-------------------

Säkerhet på isen

Långfärdsskridskoåkning på naturisar kräver

Kunskap, Säkerhetsutrustning och Sällskap.

Att Friluftsfrämjandet anordnat en ledarledd tur på en sjö innebär INTE att det
är säkert för allmänheten att vistas på isen där. Isens karaktär kan ändras på
kort tid beroende på väder och vind. Kvalitén på isen kan även skifta på olika
ställen på samma sjö – beroende på grund, sund, strömmar eller liknande.
Det är på grund av detta som vi ordnar ledarledda turer för att öka säkerheten. Med
kunskap, säkerhetsutrusning och sällskap kan långfärdsskridskoåkning vara en
fantastisk upplevelse och ett härligt sätt att få motion och vistas utomhus och
uppleva vacker natur.

Senaste Färdrapporterna

Färdrapporter på karta 

Senaste Isobservationerna

Skridskobild