Iskongress på Västkusten 2015

Välkomna till Marstrand 7 - 8 novmeber!

Det är glädjande nog många anmälda till kongressen, drygt 150 deltagare.  Programmet tar sin början med med gemensam lunch på lördagen kl 12.00. Programstart kl 13:30. I likhet med iskongressen i Rättvik 2013 kommer några aktuella frågor diskuteras kring lunchborden, så det är önskvärt att alla kongressdeltagare är på plats till kl 12.00! Sista programpunkt är lunchen på söndagen som avslutas kl 13.30.

Programmet omfattar totalt cirka 25 olika sessioner, varav de flesta äger rum i fyra parallella sessioner. Det detaljerade programmet kommer att presenteras här inom några veckor.

Vid frågor kring iskongressen, kontakta arrangörerna på iskongress2015@skridsko.net .

Program deltagarförteckning och föreläsninginformation har skickats ut till alla deltagar 151030.

Välkomna!

Göteborgs Långfärdsskridskoklubb/GLSK

 Ändrad 2015-10-30

Presentationer

Det finns inga filer att tillgå.