Följande klubbar och andra organisationer är medlemmar i Skridskonätet: