Skridskonätets säkerhetssidor

Skridskonätets säkerhetsgrupp (tidigare kallad Skridskonätets säkerhetsinformationsgrupp) bildades i sin nuvarande form efter Ishelg 2008 i Söderköping. Gruppen har till uppgift att förmedla säkerhetsrelaterad information mellan föreningarna inom Skridskonätet och dess medlemmar. Som en del av detta arbete sammanställer säkerhetsgrupp årligen en rapport om skador och plurr som inkommer via avvikelserapporter och färdrapporter, i syfte att ge en rättvisande bild över de skador och plurr som förekommer vid medlemmarnas skridskoåkning, och för att framöver kunna minska risken för allvarliga händelser.

Skridskonätet och säkerhetsgruppen är inte normerande i säkerhetsfrågor, utan verkar bara för utbyte av säkerhetsrelaterad information och erfarenheter. Varje klubb själv får fatta beslut om sitt förhållningssätt till säkerhets- och riskfrågor i verksamheten.

Rapporter

Externa rapporter

Länkar

Medlemmar i Skridskonätets säkerhetsgrupp är: Jan Insulander (Friluftsfrämjandet), Ulla Morling-Uppsäll (Friluftsfrämjandet Norrviken) samt sammankallande Johan Porsby (Stockholms skridskoseglarklubb).