VB: Varning av brytande av isränna


Hej,

Idag den 7 mars kommer rännan att brytas igen, läs nedan.

Med vänlig hälsning

Susann Tolppola

 

 

Från: Tolppola, Susann
Skickat: den 26 februari 2018 11:07
Till: 'fartyg@skridsko.net'
Kopia: VTSEC; Skoglund, Patrik
Ämne: Varning av brytande av isränna

 

Varning till allmänheten:

 

Isränna kommer att brytas imorgon fm, tisdagen den 26 februari.

 

Gäller sträckan Ytterholmen till Bålsta i Mälaren.

 

Med vänlig hälsning

 

Susann Tolppola
Lotsområdeschef

Södertälje lotsområde, Affärsavdelningen
( 010-478 48 02
(SMS 0708- 21 28 78
susann.tolppola@sjofartsverket.se

Sjöfartsverket
Slussgatan 11
151 71 Södertälje

E-post_kompassros

 

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka