[ES] Stockholms skärgård : Inloppet Baggenstäket och Skurusundets norra inlopp Isränna bruten idag 19-02-22 kl 0800


Isränna bruten idag 19-02-22 kl 0800 mellan Inloppet Baggenstäket och Skurusundets norra inlopp

 

 

2.Sjötransportpluton

Ekipagekomp /MarinB

072-9839873

          

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka