Nytt prosjekt


Hej,

måste du integrera distribuerade lokala system, i molnet eller i kombination hybrid så att det finns gemensam kommunikation mellan dem, så att de arbetar tillsammans?

Om du arbetar i en omfattande applikationsarkitektur, t.ex. CRM, HR support eller system och om du vill integrera dem i en gemensam bas, tror jag att vår lösning
kommer att vara lämpligt.

WebMethods-plattformen integrerar praktiskt taget alla system eller applikationer, inklusive SAP®, Oracle®, MS SQL, gamla mainframe-system och till och med anpassad kod.

Har du tid till ett telefonsamtal för att diskutera den här lösningen för dig företag?

Vänliga hälsningar/Best Regards


Bastian Martinsson

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka